Lisaplekid

 

Kuna meie töö katuste ehitamisel on tihedalt seotud erineva plekitööga, omame mitmekülgsete võimalustega plekitöökoda, kus valmistame kõikvõimalikke erikujulisi ja -mõõdulisi lisaplekke, mida ehitusel vaja läheb.

Mõned näited enamlevinud plekist detailidest:

  • - Katuse harjaplekk, mida kasutatakse katuseharja katmiseks
  • - Katuse serva viimistlemiseks mõeldud otsaplekk
  • - Liiteplekk, mis on mõeldud katuse serva ja hoone seina kokkupuutekohas kasutamiseks
  • - Korstnajala niiskuskindlaks muutmiseks kasutatav korstnaplekk
  • - Neeluplekk ja räästaplekk vihmavee juhtimiseks katuselt vihmaveerenni
  • - Hoone fassaadi kaitsmiseks vajalik fassaadiplekk
  • - Kinnitid erinevate lisaplekkide kinnitamiseks
  • - Plekist läbiviigud hoone konstruktsioonide niiskuskaitseks ja tuulutamiseks
  • - Aknaplekid, ukseplekid
  • - Nurgaplekid

Vastavalt kliendi joonistele oleme võimelised valmistama täpselt ja kvaliteetselt ka kõikvõimalikke muid plekist detaile.

LISAPLEKID

LISAPLEKID

LISAPLEKID

LISAPLEKID